Göteborgs Spårvägar

busssparvgbg07

Spårvagnsnätet startades 1879 då ett engelskt bolag, Gothenburg Tramway Ltd., började köra hästspårvagn i staden. Bolaget köptes upp av Göteborgs stad runt sekelskiftet och blev Göteborgs Spårvägar. 1902 elektrifierades trafiken och sedan dess har linjerna byggts ut och moderniserats.

busssparvgbg04

Den senaste projektet kallas Kringen? och innefattar bl.a. byggandet av Götatunneln som just nu pågår. Bolaget ingår sedan 1990-talets mitt i Västtrafik. Ett av skälen till att Göteborg behållt spårvagnar till förmån för tunnelbana är att marken i de centrala stadsdelarna är lerig och mycket svårarbetad vid tunnelbygge. Företaget Göteborgs Spårvägar startade verksamheten år 1879 med hästspårvagnar i regi av det brittiska företaget Gothenburg Tramway Ltd.
busssparvgbg01

Göteborgs spårväg är med sin sträcklängd av 161 km enkelspår det största spårvägssystemet i Norden. Spårvägarna utgör stommen i Göteborgs kollektivtrafik och täcker stora delar av tätorten Göteborg, i både Göteborgs och Mölndals kommuner. Göteborgs kommun äger spåranläggningen, trafikhuvudman är Västtrafik och trafiken bedrivs av det kommunägda bolaget Göteborgs Spårvägar AB. Spårvagnarna utgör ett välkänt inslag i stadsbilden i Göteborg. Göteborgs stad bedriver såväl busstrafik och färdtjänst som spårvagnstrafik.

busssparvgbg02

Systemet trafikeras idag av tolv ordinarie spårvägslinjer. Tio av linjerna passerar navet Brunnsparken. Linjerna har i allmänhet en avgång var tionde minut under högtrafik. Det blir cirka 2 400 turer och runt 36 000 km, nästan ett varv runt jorden per dag sammanlagt. Antal delresor (samma som antal påstigningar) var 101,5 miljoner år 2008.

Lisebergslinjen är en fristående museilinje, som drivs ideellt av Spårvägssällskapet Ringlinien på sträckan Centralstationen/Drottningtorget – Liseberg – Sankt Sigfrids plan. Vagnarna bär linjenummer 12.

busssparvgbg05

busssparvgbg03


busssparvgbg06

Läs mer om Göteborgs spårvägar här