Norrköpings Spårvägar

busssparvnorrk06

Spårvägen har funnits i Norrköping sedan 1904. Busstrafiken kom på 1920-talet. Sedan dess har spårvägen och bussar tillsammans utgjort kollektivtrafiksystemet i Norrköping. 100 år har gått och Norrköping är en av få städer i Sverige som har kvar sina spårvagnar.

busssparvnorrk01

Norrköpings tätort har ett spårvägsnät som trafikeras av två spårvagnslinjer; linje 2 och linje 3. Dessa linjer svarar för 40 procent av andelen resenärer i stadens kollektivtrafik. Spårvägen utgör därmed ryggraden i tätortens kollektivtrafik Spårvägen i Norrköping invigdes den 10 mars 1904 helt odramatiskt och utan särskilda ceremonier. Stor dramatik blev det däremot redan andra dagen, då trafiken fick ställas in på grund av snöhinder.

busssparvnorrk02

När Norrköping fick sin spårväg fanns elektrisk spårvägsdrift bara i tre svenska städer, Stockholm 1901, Göteborg 1902 och Helsingborg 1903. Norrköping kommer under 2005 att köpa nya spårvagnar. Dessa ska ersätta de äldsta vagnarna som då kommer tas ur trafik.

busssparvnorrk03


busssparvnorrk04

Källa: www.norrkoping.se